მეამას მაღალ ტექნოლოგიური საწარმო

მეამას შენობა, რომელიც 10 წლის წინ დანახული მომავლის არქიტექტურული ხედვაა, თანამედროვე არქიტექტურაში მოწინავე ადგილს იკავებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და დღეს უკვე თბილისის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად იქცა.

ჩვენი სერვისები

მეამას ტურები


საერთო სამუშაო სივრცე

კაფე & მაღაზიაგახდი მეამას პარტნიორი


სივრცე ღონისძიებების თვის

მეამას ტურები

იმოგზაურე თბილისის თანამედროვე არქიტექტურულ შენობაში

At the tour you can trace the journey back to the origins of coffee and experience how coffee beans enchanted the world.

Meet the coffee innovators who enriched our lives with their aromatic blends and brewing techniques. Follow the coffee capsule manufacturing process in our state-of-the-art facilities. And discover for yourselves just how captivating the world of coffee can be.

meet & work

From large conferences to small meetings we can accommodate all at our place

Meama is an ideal spot for meetings and work. With a modern, inspiring environment, it offers comfortable seating for both individual focus and group collaborations. Our meeting rooms are equipped with high-speed Wi-Fi and AV technology, perfect for seamless presentations.

The aroma of fresh coffee and a selection of refreshments provide a stimulating yet relaxing atmosphere for productive sessions.

Cafe and shop

wide range of coffee capsules and accessories and merchandise

Meama’s Plant features a cozy café with artisanal coffee and snacks, alongside a sleek shop offering a wide range of coffee capsules and accessories and merchandise.

becoming a partner

expansive opportunities that Meama offers

During the tour, individuals interested in partnering with Meama will find an excellent opportunity to learn more about collaboration possibilities and the expansive opportunities that Meama offers.

space for your next event

Are you organizing a birthday, corporate gathering, drinks reception, or another significant event?

Our venue presents an ideal location, equipped to host events of various configurations for up to 300 guests, ensuring every detail is tailored for a flawless occasion.

ready to take your business to the next level?

Get in touch today and receive a complimentary consultation.

Ready to take your business to the next level?

Reach out to us today and get a complimentary business review and consultation.